dissabte, 2 d’octubre de 2010

WEBQUEST

QUE ÉS UNA WEBQUEST ?


La webquest,és una proposta didàctica basada en la recerca d'informació a Internet i en l'elaboració, mitjançant la interacció entre els alumnes, d'algun producte que impliqui activitats cognitives d'ordre superior (anàlisi, síntesi, valoració, etc.).


Generalment, es tracta d'una pàgina que proposa una història suggerent als participants per tal que aconsegueixin una sèrie d'informacions en unes pàgines d'Internet concretes, extraient les seves conclusions a partir del treball cooperatiu i planteja als alumnes una feina o resolució d'un problema interessant i motivador i un procés de treball col·laboratiu basat principalment en recursos existents a Internet. Es tracta d'una activitat de cerca guiada en la xarxa.


Els objectius són combinar els continguts curriculars amb l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'aula, en un aprenentatge de descobriment guiat.

Les webquests es basen en el constructivisme, és a dir, en que els alumnes construeixin el seu propi coneixement a partir dels coneixements propis previs. Van ser ideades per en Bernie Dodge l'any 1995 amb l'ajut d'en Tom March en el desenvolupament pràctic.ESTRUCTURA BÀSICA D'UNA WEBQUEST
  1. Introducció: orienta els alumnes i capta el seu interès, situant-los en una història o problema a resoldre. La introducció deu ser clara i motivadora amb la finalitat de presentar la webquest: el tema sobre el que es treballarà, l'escenari inicial, el plantejament de preguntes, problemes o reptes a resoldre,etc.
  2. Tasca: En aquest apartat es proporciona a l'alumne una clara descripció del que haurà de fer en finalitzar la webquest així com el nombre de persones que compondran el grup de treball, els papers que hauran d'adoptar els components. La classificació de les tasques són:
    - De repetició
    - De recopilació
    - De misteri
    - De disseny
    - De creació
    - De consens
    - De persuasió
    - Analítica
    - De judici
    - Científica


  3. Procés: explica les estratègies que els estudiants han d'utilitzar per a dur a terme la tasca pas per pas. L'explicació de tot el procés ha de ser curta i precisa, però també detallada.
  4. Recursos: llocs d'Internet que els alumnes utilitzaran per a realitzar la tasca.
  5. Avaluació: En aquest apartat s'indica com avaluar el treball realitzat. Per a ell es detallen els criteris d'avaluació en què es basa aquesta avaluació. Depenent del nivell dels alumnes i del tipus d'activitat, es fa una descripció d'allò que es va a avaluar i de com es farà.


  6. Conclusió: Resumeix l'activitat i anima als estudiants per a que reflexionin sobre el seu procés i resultats.


PROCES DE CREACIÓ D'UNA WEBQUEST


  1. Seleccionar un tòpic o un problema adequat
  2. Triar un model de disseny
  3. Descriure com s'avaluara a l'alumnat
  4. Elaborar el proces
  5. Revisar i millorar


ON PODEM CREAR LA NOSTRA WEBQUEST?


Clica damunt la imatge:EXEMPLES DE WEBQUEST


Cliqueu sobre les imatges:
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada