diumenge, 10 d’octubre de 2010

PROJECTE 1X1

Molt bon dia a tots! Com estem avui? La informació del dia va sobre el projecte 1x1 el qual s'aplica actualment al sistema d'educació, però, sabem certament què és i quina funció i avantantges té?


Eixos del projecte

Actualment, les classes estan recolzades com vam informar, de Pissarres Digitals Interactives, que consten d'un ordinador, un projector i una pantalla tàctil. A més, els alumnes gaudeixen d'un ordinador per a cadascú a mode de llibre i llibreta. Tot aquest material és necessari per a realitzar i utilitzar el projecte 1x1!

Què és el projecte 1x1?

Promou la utilització de recursos educatius en format digital produïts per tercers, com a via per a facilitar la incorporació de les tecnologies digitals a la pràctica docent. Aquest recursos poden ser produits per editorials directament (i per tant tenen drets d'autor), o també per autors de forma altruista (com poden ser professors) els quals en aquest cas seran gratuïts.

Aquest projecte no es relaciona directament amb cap canvi metodològic; són els equips didàctics els qui han de definir el projecte educatiu del seu centre, és una estratègia per fases en la que el pas de format analògic (llibre de text en paper) a format digital (llibre de text digital) es fa primer, i el canvi cap a metodologies avançades d’aprenentatge i ensenyament pot no fer-se simultàniament, sinó en els terminis que cada centre determini. El canvi metodològic és molt més fàcil un cop s’està en el món digital connectat.


Entorns Virtuals d’Aprenentatge (EVA)

La gestió de l’entorn de l’aula i de l’aprenentatge individual ve ajudada per la utilització d’un entorn virtual d’aprenentatge (EVA), que ha de ser una mena de “campus virtual” del centre, i que és també una via per a la introducció dels canvis metodològics que s’esmentaven més amunt.
Els programes que integren un EVA, com els recursos educatius, poden estar produïts per empreses dedicades a aquesta activitat econòmica o per grups altruistes. El projecte defensa la utilització d’aquests programes en la modalitat de servei, a fi de deslliurar els centres de tasques de caràcter tecnològic que està previst que evolucionin cap a nivells de molt alta complexitat.
En els centres públics, també es compta amb una dotació econòmica per a la contractació d’aquest tipus de serveis.


Recursos i serveis educatius residents a Internet

El projecte eduCAT1x1 promou que tant els recursos educatius com els programes que ajuden a gestionar-los estiguin residents a Internet.
Internet és una finestra a un món inabastable de recursos i serveis, i formar-se per a la vida en un món connectat és una part molt important del desenvolupament de les competències digitals que són indispensables en el món d’avui.
A més d’això, amb aquesta estratègia s’evita que els centres educatius hagin de disposar d’infraestructures informàtiques que seran cada dia més complexes, i es facilita el manteniment actualitzat dels recursos educatius a qui els hagi produït, facilitant a l’hora la protecció dels drets d’autor.


Connectivitat a les aules

Les aules eduCAT1x1 tenen connexió a Internet mitjançant una xarxa específica per a tots els ordinadors que subministra l’ample de banda necessari per al treball d’alumnes i docents. La connexió dels ordinadors es fa normalment mitjançant una xarxa local amb tecnologia Wi-Fi. Els ordinadors dels alumnes accedeixen a l’entorn virtual d’aprenentatge i a Internet sota el tutelatge dels docents.


Formació del professorat

El Departament d’Educació té una oferta específica de formació presencial i no presencial pel projecte eduCAt1x1, centrada en els aspectes tecnològics i metodològics necessaris per a integrar les eines i recursos digitals en la pràctica docent. També ofereix acompanyament formatiu virtual als docents i assessorament als docents adscrits al projecte.

En la nostra opinió, el projecte 1x1 és l'eina principal la qual ens fa veure que l'educació ha canviat i seguirà canviant. Com a avantantge, és una eina molt interessant ja que conecta directament els professors amb els alumnes, i permet (com els altres recursos que hem esmentat a aquest blog), un aprenentatge més didàctic, ja no només per als alumnes, sinó també per als professors. Però la part negativa de l'aplicació de noves tecnologies a les aules, ens fa pensar en què quan la xarxa falli, no sabrem ben bé com actuar. És per això que estaria bé no deixar els llibres oblidats del tot.


Trobareu més informació a la web de la Generalitat, on donen informació extra per a les famílies, per als professors, ... Aquí teniu l'enllaç. A més, una pàgina on explica aquest projecte molt bé és L' XTEC .

Finalment, us deixem un video on s'explica una mica els avantatges d'aquest projecte, com s'aplica a l'aula. Al video trobem alumnes de l'institut Costa i Llobera que ens expliquen les seves sensacions vers aquest projecte.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada