diumenge, 17 d’octubre de 2010

QUADERNS VIRTUALS

Que són els quaderns virtuals?

En aquesta entrada us mostrarem què és i com funciona un quadern virtual. A més de lo útils que poden resultar per a reaitzar activitats a l’aula amb els alumnes.

Quaderns Virtuals (QV) és un entorn d'aprenentatge digital que permet crear materials amb diferents tipus d'activitats per tal d'avaluar el progrés i rendiment dels estudiants. Neix i es desenvolupa al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya amb la voluntat de portar a la xarxa els quaderns d'exercicis tradicionals.

El projecte està format per un conjunt d'aplicacions de programari lliure que permeten crear diversos tipus d'activitats educatives multimèdia i visualitzar-les per tal de respondre-les i qualificar-les, de manera similar als quaderns d'aprenentatge o llibretes d'aula. Això facilita al professorat de qualsevol nivell i àrea educativa la creació de recursos didàctics multimèdia per tal d'avaluar el progrés i rendiment de l'alumnat.

 

Aquest projecte consta de diferents aplicacions web (editor, visualitzador, generador web...) desenvolupades en la plataforma Java que requereixen connexió a Internet i que funcionen sobre diferents sistemes operatius (Windows, Linux, Mac OS i Solaris). A més, alguna d'elles (com ara l'editor o el visualitzador) també disposen d'una versió que anomenem portable perquè permet treballar amb elles sense necessitat de disposar de connexió a Internet.

El projecte Quaderns Virtuals disposa d'una biblioteca d'activitats que compta amb centenars de projectes realitzats per professorat i persones d'altres col•lectius que han volgut compartir el seu treball.

 

ESTRUCTURA DELS QUADERN

Els Quaderns Virtuals creats pel professorat i amb els que treballa l'alumnat, igual que els quaderns tradicionals, estan formats per un conjunt de fulls en els que es distribueixen preguntes i material addicional de referència i consulta. A més, les preguntes poden tenir punts de diàleg , que permeten a l'alumnat i professorat escriure-hi comentaris i dubtes.

La flexibilitat de la seva estructura permet al docent crear diferents propostes educatives per grups heterogenis, tenint en compte les seves necessitats particulars i ritme d'aprenentatge. A més, poden ser utilitzats com a material de treball per qualsevol àrea i nivell educatiu.

A nivell intern de l'aplicació, cada Quadern està representat per un fitxer XML i un conjunt d’elements multimèdia (imatges, vídeos, àudios...). Aquest fitxer XML, que segueix l’estàndard QTI, defineix l’estructura dels fulls i preguntes del Quadern així com la seva avaluació.
 
TIPUS D'ACTIVITATS

Els tipus d'activitats definits per l'estàndard QTI i suportats actualment per Quaderns Virtuals són:

Selecció: Són preguntes on s'ha de triar la resposta o respostes correctes d'entre una llista d'opcions. Aquesta llista pot aparèixer en vertical o en horitzontal, i en les seves opcions de resposta pot contenir texts, imatges i/o sons.

Ordenació: S'ha d'ordenar un conjunt d'elements que es presenten desordenats. Per establir l'ordre correcte caldrà moure cada objecte a la posició adient . L'orientació de les respostes pot ser tant horitzontal com vertical i el material emprat imatges o texts.

Omplir espais: Es tracta d'omplir un o més espais en blanc amb les respostes que l'alumnat consideri correctes.

Arrossegar: Permeten desplaçar cada resposta cap a la posició correcta.

Zones sensibles: Són preguntes en les que es poden marcar zones o unir punts d'una imatge.

Dibuix: Són preguntes en les que l'alumne podrà dibuixar línies i polígons a sobre d'una imatge..

A cada full i/o pregunta es pot incloure material addicional com a informació de suport, ampliació o referència. A més, tant les activitats com el material addicional poden incloure elements multimèdia: àudio, vídeo, animacions, codi HTML...

 
Quaderns virtuals de comprensió lectora en llengua catalana:
 
A continuació us deixem alguns exemples de quaderns visrtuals sobre comprensió lectora.
 

http://clic.edu365.cat/qv_viewer/quaderns/smora/lectures01/
http://clic.edu365.cat/qv_viewer/quaderns/smora/lectures02/ http://clic.edu365.cat/qv_viewer/quaderns/smora/lectures03/ http://clic.edu365.cat/qv_viewer/quaderns/smora/ortografia_esse/

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada